اداره پست

دسامبر 28, 2018

چاپارخانه

  بنای دژ مانند چاپارخانه میبد در کنار راه باستانی ری-کرمان و در سمت غرب کاروانسرا واقع است. این بنا اگرچه ساختار چاپار خانه های قاجاری […]