خرید و فروش در یزد

آگوست 30, 2019

بازار میبد

بر اساس شواهد موجود، جمعیت ساکن در شهر قدیم میبد به کشاورزی و باغداری و نیز سفالگری و سرامیک سازی و زیلوبافی در شارستان اشتغال داشته اند.