دروازه شمس آباد

جولای 3, 2019

شارستان،دروازه ها و محلات میبد

شارستان شارستان دامن گسترده در پای قلعه ی کهن، محل زندگی پیشه وران، بازرگانان، صنعتگران و تعداد معدودی از کشاورزان و باغداران و خلاصه مردمان میبدی […]