رباط

فوریه 8, 2019

مجموعه های کاروانی و بین راهی

سامانه کاروانی میبد، یک مجموعه معماری کهن است که کارکرد اصلی آن تامین رفاه کاروانیان، خدمات سفر و گردشگری، راهداری و نیز انجام مبادلات پستی و […]