شهر میبد

نوامبر 30, 2018

خانه ها و خانه-باغ ها

خانه ها شهر میبد به خاطر پیشینه کهن استقرار و شهرنشینی، دارای گونه های متنوع مسکن با جایگاه خاص و تاریخی و معماری می باشد. قدیمی […]