مسجد جامع میبد

می 8, 2019

مساجد میبد

مسجد شاخص ترین و هویت بخش ترین بنا در به وجود آمدن و رشد شهرِ دوران اسلامی است و در شهرسازی کهن میبد نیز عنصری تاثیرگذار […]