میبد گشت

دسامبر 11, 2018

قنات ها و باغ ها

قنات ها اولین و مهمترین عامل طبیعی در مکان یابی استقرارگاه برای انسان یک جانشین، وجود منابع آب جاری و استفادهاز پتانسیل های این منابع در […]
نوامبر 28, 2018

یخچال میبد

یخچال بزرگ میبد با قدمتی که به پیش از دوره قاجار می‌رسد، یکی از معدود یخچال های به جای مانده در استان یزد است. ساختار این […]