یزد

فوریه 8, 2019

مجموعه های کاروانی و بین راهی

سامانه کاروانی میبد، یک مجموعه معماری کهن است که کارکرد اصلی آن تامین رفاه کاروانیان، خدمات سفر و گردشگری، راهداری و نیز انجام مبادلات پستی و […]
نوامبر 30, 2018

خانه ها و خانه-باغ ها

خانه ها شهر میبد به خاطر پیشینه کهن استقرار و شهرنشینی، دارای گونه های متنوع مسکن با جایگاه خاص و تاریخی و معماری می باشد. قدیمی […]